Zdravotní služby

Zpět na seznam zdravotních služeb

Dispečink

Mísnosti označené S jsou v suterénu, 000-099 - v přízemí, 100-199 - v prvním patře, 200-299 - v patře druhém.

S06 -

Informace:
Dispečink se nachází v SUTERÉNU, od výtahu vpravo. Dveře číslo S-06.

PM MEDICAL CZ s.r.o.
Dispečink zdravotnické služby
Doprava nemocných
Převozy samoplátců
Přeprava odborníků, krve, krevních derivátů a biologického materálu

Zdravotnická asistence při kulturních a sportovních akcích
MÁME SMLOUVY SE VŠEMI POJIŠŤOVNAMI

Telefon:
233 018 404


© 2008 - All rights reserved ~ DAM s.r.o.
jossss@2008-06