Zdravotní služby

Zpět na seznam zdravotních služeb

Psychologie

Mísnosti označené S jsou v suterénu, 000-099 - v přízemí, 100-199 - v prvním patře, 200-299 - v patře druhém.

S01 - CDZ

Informace:
Centrum se nachází v SUTERÉNU, od výtahu vlevo. Dveře číslo S-01.
Centrum duševního zdraví pro Prahu 6
MUDr. Vanda Lukáčová

CDZ 6 je centrum zdravotně-sociálních služeb pro obyvatele Prahy 6 se zkušeností s duševním onemocněním, které společně provozuje Fokus Praha, z.ú. a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha. Tým CDZ je složen z odborníků různých pr

Posláním CDZ je rozvíjet dovednosti klientů, posilovat jejich kompetence a samostatnost při řešení životních situací, přispívat ke stabilizaci jejich zdravotního stavu a tím napomáhat ke zlepšení kvality jejich života

Služba je určena lidem
• starším 18 let
• bydlícím v regionu městské části Praha 6
• ohroženým nebo trpícím závažným duševním onemocněním
• jejichž potřeby a cíle jsou v souladu s cíli a možnostmi poskytované služby

Služby jsou poskytovány bezplatně, jsou založené na individuálním přístupu a dlouhodobé a komplexní podpoře. Při vstupu do služby je klientovi přidělen klíčový pracovník (case manager), který péči přímo poskytuje a zároveň koordinuje dalších návazné služb

Jaké služby CDZ poskytuje?

Mobilní služby
Služby jsou poskytovány prostřednictvím mobilního týmu v přirozeném prostředí klientů a po vzájemné dohodě také v institucích, kde jsou klienti aktuálně umístěni (např. psychiatrická nemocnice), za účelem jejich přípravy na propuštění. Hlavním cílem mobil

Denní služby
Tyto služby jsou poskytovány v místě CDZ. Jedná se o služby sociální rehabilitace, zdravotní a sociální poradenství, podpora zaměstnávání či psychoedukace. Součástí týmu je specialistka na zaměstnávání. Ta zajišťuje podporu klientů ve vyhledávání zaměstná

Krizové služby
Cílem krizových služeb je podpora při zvládnutí rozvíjející se krize a předcházení hospitalizaci. Intervence jsou poskytovány především v prostředí klienta, případně v místě CDZ. Krizové služby budou dostupné v pracovní době CDZ tzn. od 8.00 do 17.00 hod.

Služby psychiatrické
Jedná se o zdravotní služby poskytované psychiatrem a sestrami pro péči v psychiatrii, popř. všeobecnými sestrami v rozsahu preventivní intervence, diagnostiky, terapie, práce s rodinou pacienta/klienta, psychiatrické rehabilitace, podpůrné terapeutické a

Služby klinického psychologa
Služby poskytované klinickým psychologem v rozsahu diagnostiky, konzultace, supervize, podpůrné terapeutické a edukační činnosti v přirozeném prostředí pacienta

Služby psychoterapeutické
Služby poskytované psychiatrem či klinickým psychologem s úplnou psychoterapeutickou kvalifikací

Podpora svépomocných aktivit
Jedná se o podpůrné programy pro klienty/pacienty a jejich blízké. Do programů je zapojen „peer“ konzultant

Projekt je realizován za finanční podpory EU a státního rozpočtu ČR

Pro více informací využijte naše kontaktní telefonní číslo 770 152 223

Těšíme se na vzájemnou spolupráci, tým CDZ 6

Telefon:
770 152 223
Email:
codedstring
codedstring

Pracovní doba:

Pondělí
8:00 - 17:00


Úterý
8:00 - 17:00


Středa
8:00 - 17:00


Čtvrtek
8:00 - 17:00


Pátek
8:00 - 17:00
© 2008 - All rights reserved ~ DAM s.r.o.
jossss@2008-06