Zdravotní služby

Zpět na seznam zdravotních služeb

Psychologie

Mísnosti označené S jsou v suterénu, 000-099 - v přízemí, 100-199 - v prvním patře, 200-299 - v patře druhém.

S01 - Centrum duševního zdraví pro Prahu 6

Informace:
Centrum se nachází v SUTERÉNU, od výtahu vlevo. Dveře číslo S-01.
Centrum duševního zdraví pro Prahu 6

CDZ 6 je centrum zdravotně-sociálních služeb pro obyvatele Prahy 6 se zkušeností s vážným duševním onemocněním, které společně provozuje Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha a Fokus Praha, z.ú.
Tým CDZ je složen z odborníků různých profesí: psychiatrů, klinických psychologů, všeobecných a psychiatrických sester, sociálních pracovníků, peer konzultanta a pracovního konzultanta.
Multidisciplinární tým CDZ je specializovanž na poskytování podpory lidem se závažným duševním onemocněním především v jejich přirozeném prostředí

K poskytovaným službám patří
Mobilní služby
Služby jsou poskytovány prostřednictvím mobilního týmu v přirozeném prostředí klientů, a po vzájemné dohodě také v institucích, kde jsou klienti aktuálně umístěni (např. psychiatrická nemocnice), za účelem jejich přípravy na propuštění.
Hlavním cílem mobilních služeb je podpora klientů v jejich přirozeném prostředí a předcházení stavů, které by vyžadovaly hospitalizaci.

Denní služby
Tyto služby jsou poskytovány v místě CDZ. Jedná se o služby sociální rehabilitace, zdravotní a sociální poradenství, podpora zaměstnávání či psychoedukace. Součástí denních služeb jsou také svépomocné aktivity organizované peer konzultantem.

Krizové služby
Cílem krizových služeb je podpora při zvládnutí rozvíjející se krize a předcházení hospitalizaci. Intervence jsou poskytovány především v prostředí klienta, případně v místě CDZ. Krizové služby budou dostupné v pracovní době CDZ tzn. od 8.00 do 17.00 hod.

Podpora zaměstnávání
Součástí týmu je specialistka na zaměstnávání. Ta zajišťuje podporu klientů ve vyhledávání zaměstnání, navazuje kontakt s potenciálními zaměstnavateli osob zdravotně znevýhodněných, případně poskytuje podporu přímo na pracovišti, především během zácviku.


katerina.kvetonova@fokus-praha.cz
stechrova.petra@uvn.cz
Telefon:
775 891 686
702 151 741

Pracovní doba:

Pondělí
8:00 - 17:00


Úterý
8:00 - 17:00


Středa
8:00 - 17:00


Čtvrtek
8:00 - 17:00


Pátek
8:00 - 17:00
© 2008 - All rights reserved ~ DAM s.r.o.
jossss@2008-06